FUE in het algemeen

Wat is een FUE (Follicular Unit Extraction)?

 

Follicular Unit Extraction is een techniek om uit een donorgebied – doorgaans de haarkrans, maar in sommige gevallen ook de rug of de borst (voor zover beschikbaar) – haren te winnen. In tegenstelling tot FUT worden bij de FUE-Techniek aparte haarwortelgroepen of aparte haareenheden, de zogenaamde folliculaire eenheden, aan de hoofdhuid onttrokken. 

FUE maakt daarbij gebruik van hele kleine cirkelvormige punches met een doorsnee van ca. 0,8 tot maximaal 0,95 mm. Deze punches leveren slechts zeer kleine incisies op in het gebied boven de folliculaire eenheid direct op de hoofdhuid. De grootte van de punches is van groot belang: als deze té klein zijn, is het vaak onmogelijk om het noodzakelijke aantal haren per folliculaire eenheid te winnen - en neemt het risico toe dat de te extraheren haarwortel wordt beschadigd. Als de doorsnee te groot is, dan is het geen FUE meer, maar een verouderde techniek (de plug-techniek), die de naam FUE eigenlijk niet verdient. 

Soms worden FUT en FUE als twee totaal verschillende haarwintechnieken gezien, maar dat klopt niet helemaal. FUE is een vorm van FUT, waarbij de folliculaire eenheden van de hoofdhuid óf in de vorm van een huidstrook wordt gewonnen en dan microscopisch voorbereid voor haartransplantatie óf dat de units met behulp van de FUE-techniek apart aan de hoofdhuid worden gewonnen, voorbereid en getransplanteerd. Het verschil tussen FUE en FUT zit hem enkel in de haarwinmethode van het eigen haar, want in beide gevallen vindt een transplantatie plaats. 

Daarom is FUE een perfecte aanvulling en biedt vooral voor jongere patiënten ongekende mogelijkheden.


Voor wie is FUE geschikt? De voordelen van FUE.

Het grootste voordeel van de Follicular Unit Extraction is dat hierdoor wordt voorkomen dat er een lijnvormig litteken in de buurt van het donorgebied ontstaat. Volgens de regels en wetten van de kunst en kunde is na een correct doorgevoerde FUE-behandeling meestal niet te zien dat er ooit een haartransplantatie heeft plaatsgevonden. Dat levert dus een groot voordeel op voor patiënten die na een behandeling graag een kort kapsel willen, waarbij de haren zelfs korter dan 1 cm kunnen zijn. 

Bij een FUE kunnen littekens ontstaan, die als kleine witte puntjes op de hoofdhuid te zien zijn. De mogelijke littekenvorming hangt af van diverse factoren: bijvoorbeeld van de conditie van de huid en de keuze van punches, van de diepte ervan, van het aantal gewonnen haarwortelgroepen per vierkante centimeter en nog meer factoren, die individueel en vooraf onderzocht kunnen worden. 

Een FUE-behandeling is voor bijna alle patiënten aan te raden die maar een beperkt aantal eigenhaar-transplantatie nodig hebben en wensen. Ook als het leeftijdsafhankelijke, toekomstige haarverlies niet precies te voorspellen is, kan de FUE grote voordelen bieden.Sommige patiënten scheren liever hun hoofd kaal, omdat ze het niet storend vinden als in de loop der tijd een kale kruin ontstaat of het haar uitvalt. De FUE biedt in een dergelijk geval de mogelijkheid het haarverlies binnen 1-2 kleine behandelingen te stoppen. Bovendien kan de patiënt desondanks een kort kapsel dragen of zijn haar millimeteren. 

Patiënten die al eerder een huidstrook-behandeling hebben ondergaan en bij wie de huid op het achterhoofd - het donorgebied - het bemoeilijkt om nog haren te winnen, kunnen met behulp van een FUE vaak nog wel succesvol worden behandeld. Met een FUE kan in dergelijke gevallen vaak nog grafts worden gewonnen. Een andere mogelijkheid is de combinatie van de FUE met een huidstrook-behandeling. Zo kan het totale aantal voor de behandeling beschikbare transplantaten duidelijk worden verhoogd. De FUE is ook geschikt voor patiënten die een groot, lineair litteken na een FUT door middel van de huidstrook-behandeling willen verbergen.


Safe donor site managementOne of the most important factors in successful hair restoration surgery is the efficient use of the donor area when restoring a patient’s hair situation. To be able to accomplish “safe” donor site management, the hair surgeon needs to understand how to plan and evaluate the patient’s donor area carefully without risking visible thinning of the donor site. This requires meticulous measurements and is relevant to the hair surgeon’s extensive skills and expertise. There are several factors that influence the safe donor site management. 
 

The influence of the following factors is decisive in donor site management and need to be taken into consideration:

1. The hair characteristics
2. The skin type

The micro scars are more visible in patients with dark skin, especially in patients with skin type IV and V in the Fitzpatrick scale


 

3. The surface of the donor area 

The ‘safe’ donor area

The presumed permanent ‘safe’ donor margins have been defined by several physicians in hair restoration and Dr. Alt and Dr. Unger’s recommendations have been used as a guideline for decades. There is however no fixed rule in defining the permanent safety zone and it is impossible to predict the donor graft behaviour in all patients, especially in case of young patients. In Follicular Unit Extraction we are inclined to refer to donor area as a gradient of risk: 


Preoperative shave: Full short haircut vs. macrolines

In case of a short haircut, the hair surgeon could make optimal use of the full donor area. Micro- or macrolines on the contrary impose the hair surgeon to harvest from a smaller donor surface, which limits not only the total number of follicular units available for extraction per session but may also cause (more) visible thinning in those areas.4. The different anatomical areas for dissection/extraction
Hair density mostly varies throughout the donor area, with lower densities in the temporal and parietal regions, and increasing densities in the mid-occipital and occipital region. Hair thickness, length, angulation and direction also varies in each region of the donor area. Follicular units are mainly harvested from the occipital region because these hairs have fewer androgen receptors and therefore experience less androgenic loss. Temporal hairs are often thinner so harvesting should be done even more carefully to prevent visible thinning. It is important to ‘feather out’ harvesting in the low fringe area as the micro scars are oval due to a longer incision length and are therefore more perceptible after surgery.
 

5. The extraction punch

The FUE punch is a very important factor in donor site management.

Different factors influence the quality and size of the extraction:6. The extraction technique (depth, density of extraction/cm², pattern)


The extraction technique is one of the most important and decisive factors in any hair transplant. The focus is not on extracting as many grafts as possible, but on the quality of the extraction defines in large measure the success of the surgery.  

Depth of the incision

The depth of the donor follicles varies from person to person and can even vary depending on the area of the scalp, as well as with hair characteristics. It's an important factor in good donor site management to understand this aspect otherwise transection can increase, so depth should be well considered in order to extract the follicular units without transection. With the first few punches made by the hair surgeon, he will be able to perceive the depth of the follicular units. A deeper incision is often required to remove the follicular unit during the extraction process. The deeper the incision, the higher the risk for transection. 

Density of extraction/cm²

High extraction densities per cm² should be avoided to prevent overharvesting, extraction in various densities per cm² is a good strategy to avoid visible thinning. The hair surgeon is only able to harvest a restricted number of FU per cm² per FUE session, depending on the patient‘s individual hair density in each part of the donor region. In view of the fact that small follicular unit groups and lower densities are mostly on the temporal/parietal regions, it is predominant to harvest less FU per cm² in those regions. Given the fact that larger follicular unit groups and higher densities are generally in the occipital region, it allows the hair surgeon to remove more FU/cm² from this part of the donor area.
The extraction pattern
Creating an aesthetical „invisible“ donor site:

No extraction in vertical or horizontal ‘lines’ ?Selection of FU‘s in randomized pattern

 

Grenzen van de FUE

Vergeleken met de FUT kan bij een FUE in het donorgebied doorgaans minder haar worden gewonnen. Bij een FUT wordt er een haarstrook op een optimale plek in het donorgebied gewonnen. Zo verdwijnen ook kale plekken tussen de folliculaire eenheden. De FUE-techniek onttrekt aparte haren of haareenheden, de onbehaarde huid ertussen blijft ongemoeid. Om een natuurlijk gezicht te waarborgen, moet op deze plek voldoende haar achterblijven. 

Dat betekent dat bij een FUE in totaal maar de helft van de hoeveelheid haar kan worden gewonnen, als bij een FUT het geval is. Men kan er doorgaans ca. 20 - 25% per vierkante centimeter veilig uithalen. Dat is een groot nadeel, want het aantal donorharen is daarmee beperkt. Daarom moet de haarchirurg er, mede om voldoende haarfollikel voor een transplantatie te bemachtigen, soms ook haar boven en onder het optimale donorgebied uit halen. 

Bij de Follicular Unit Extraction ontstaan veel wondjes. Deze zijn weliswaar klein, maar na genezing blijven er littekens achter. Deze kleine littekens vervormen het omliggende gebied. Dat bemoeilijkt verdere behandelingen. Een ander belangrijk punt is dat de hoeveelheid mogelijk te winnen donorhaar beperkt is. 

Hoewel dankzij nieuwe technieken en instrumenten de nadelen minder zijn geworden, is het wel zo dat bij patiënten met een gemiddelde tot flinke haaruitval een FUE-behandeling niet per se de beste keuze is. 

Het nadeel van een FUE-behandeling is daarnaast dat deze relatief veel tijd kost en ook hoge laboraratoriumkosten met zich meebrengen. Dat maakt deze behandeling verhoudingsgewijs duur.


Een FUE is niet geschikt voor alle patiënten

Het hangt per patiënt af óf er überhaupt en zo ja, hoeveel, folliculaire eenheden kunnen worden gewonnen. Bij sommige patiënten kan de arts er een veelvoud van honderd folliculaire eenheden per uur uithalen zonder schade aan de haarfollikel toe te brengen. Bij anderen lukt dat juist niet. Buiten de correcte haarwintechniek zijn nog veel meer factoren van belang: zoals de kwaliteit van de FU, de structuur van de haarwortel, van de huid en de verschillende groeirichtingen van het haar (afhankelijk van het donorgebied). Daarom is een planning, een uitvoerig adviesgesprek, diverse onderzoeken en mogelijke alternatieven, belangrijk.


De voordelen van de FUE in een oogopslag

We zijn er voor u

Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen?
Vul ons online consult formulier in en wij zullen contact met u opnemen.

Online consultatie

Heeft u vragen?
Stuur ons aub een email, en we contacteren u zo snel mogelijk.

E-mail

Vragen over haartransplantaties, technieken, prijzen,... Bekijk zeker eerst onze online FAQ database.

FAQ