Natuurlijke transplantatieresultaten – een samenspel van verschillende factoren

Het doel van een haartransplantatie is een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Daarvoor dient de behandelaar niet alleen de laatste, verbeterde technieken te kennen en toe te passen.


 
Hij moet met de meest uiteenlopende factoren rekening houden. Deze factoren beslissen over de mogelijkheden en de successen van een haartransplantatie en bepalen de meest geschikte transplantatietechniek:


de geschiedenis van haartransplantatie

De geschiedenis van haartransplantatie: van de eerste haarwinning tot de nieuwste technieken

Er zijn berichten dat er al in de 18e en 19e eeuw pogingen zijn gedaan om behaarde huiddelen van dieren en mensen te transplanteren – successen en mislukkingen zijn echter moeilijk te achterhalen. 

De eerste eigenhaar transplantaties werden in de jaren 30 van de vorige eeuw uitgevoerd bij brandslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Japan. Daarvan zijn geen documentatie of aantekeningen meer voorhanden. Kleinere, behaarde huidstroken van de hoofdhuid werden door middel van de punch techniek quasi uitgestanst en op andere plekken, bijvoorbeeld de wenkbrauwen, de hoofdhuid of de bovenlip weer ingeplant. Het getransplanteerde haar groeide aan en bleef groeien. 

In Japan werd ook in 1943 een haartransplantatie met behulp van kleine grafts uitgevoerd. Deze micro grafts bevatten een tot drie haren en werden alleen bij vrouwelijke patiënten toegepast. Vanwege de Tweede Wereldoorlog was deze vorm van haartransplantatie lange tijd uitsluitend in Japan bekend. 

Eind jaren ’60 werden in de Westerse wereld de eerste transplantaties van eigen haar aan uitgevoerd. Een publicatie in New York beschrijft het winnen van haarfollikel uit de haarkrans, de succesvolle transplantatie en de duurzame groei van het getransplanteerde haar met weinig of geen haaruitval en haarverlies.


Beperkt succesvol - standard punch grafting 

De toegepaste techniek heette ´standard punch grafting´ en werd tot begin jaren ‘80 gebruikt: een groot cirkelvormig transplantaat werd met behulp van een cilinder uit de hoofdhuid verwijderd en het bevatte vaak ca. 20-30 haren. De grootte van de afzonderlijke grafts was ca. 4 mm in doorsnee. Er konden maar 50-100 grafts tijdens een behandeling worden uitgehaald en getransplanteerd.Example of patient with ‘punch grafts’ from a previous surgery (performed ex domo)

Vanwege de grootte en de noodzakelijke bloedtoevoer van de afzonderlijke grafts, dienden de transplantaten op grote afstand van elkaar te worden ingeplant. Dat leidde tot een poppenachtig uiterlijk van de patiënt. Die zag bij elke blik in de spiegel zijn onnatuurlijke haarlijn. Daar kwam nog bij dat deze techniek immense schade in het donorgebied van de hoofdhuid veroorzaakte. De hoofdhuid van het achterhoofd waar de transplantaten werden uitgehaald, leek vaak op een schaakbord.Example of patient with severe scarring from previous surgeries (performed ex domo)

Om dat onnatuurlijke resultaat zo veel mogelijk te beperken, werden de gaten tussen de aparte transplantaten tijdens terugkerende behandelingen steeds weer opgevuld. Deze langdurige en herhaaldelijke behandelingen leidden echter niet tot het gewenste resultaat, maar wel tot teleurstellingen bij de patiënten.
 

En wat voor veel patiënten een even onaangenaam effect had: hoe verder de leeftijdsafhankelijke haaruitval doorzette, hoe onnatuurlijker en zichtbaarder de zogenaamde ´haareilanden´ werden. Sindsdien houden haarchirurgen bij de planning van haartransplantatie rekening met het doorzetten van de natuurlijke haaruitval. 

De standard punch grafting techniek is tegenwoordig volledig verouderd en wordt daarom ook niet meer toegepast. Ondanks dat leiden veel patiënten onder hun onnatuurlijke uiterlijk en onder de littekens van deze techniek en ze denken vaak dat deze methode nog steeds wordt toegepast.


Mini grafts & micro grafts – een nieuwe combinatietechniek verovert de wereld van de haartransplantatie

Example of patient with ‘micrografts’ from a previous surgery (performed ex domo)

Eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 werden de zogenaamde mini- en micro grafts ontwikkeld. Daarbij werd er, in tegenstelling tot de tot dan toe toegepaste techniek, een strook samenhangende hoofdhuid uitgehaald. Daardoor ontstaan geen grote hoeveelheden tamelijk grote littekens, maar één zeer smal streepvormig litteken. Deze gewonnen huidstrook, de zogenaamde strip, werd onderverdeeld in verschillende grote transplantaten, zodat de haarchirurg daarmee een natuurlijke haarlijn kan vormen, omdat hij verschillende grote grafts met elkaar kan combineren. 

Kleinere grafts veroorzaken kleine wonden, zodat er bij elke behandeling meer transplantaten op een kortere afstand van elkaar kunnen worden geïmplanteerd. Mini grafts bevatten 4-12 haarfollikel; micro grafts 1-4 haren. Bij de voorbereiding van de grafts voor transplantatie werden echter veel haarfollikel nodeloos beschadigd of zelfs vernietigd en daarmee onbruikbaar. 

Toen de hoge resolutie microscopen steeds vaker in de haarchirurgie werden gebruikt, veranderde dit eind jaren ‘90. Dankzij de hoge resolutie en de precisie van deze vergrotingsapparaten ontdekte men, dat haren niet apart groeien maar in zogenaamde bundels of eenheden van 1-4 follikel. Deze bundels noemt men folliculaire eenheden die bij transplantatie het natuurlijke resultaat behoorlijk ondersteunen.


FUE – FUT: nieuwe standaards in de haarchirurgie 

De Follicular Unit Transplantation (FUT  techniek) werd in de eerste helft van de jaren ‘90 ontwikkeld tot een nieuwe standaard op het gebied van haartransplantatie. Bij de FUT haalt de arts uit het achterhoofd van de patiënt een smalle huidstrook. Aan deze huidstrook worden aparte haren en haarbundels onttrokken en op vooraf vastgelegde plekken op de hoofdhuid getransplanteerd. Tegenwoordig kan een groot aantal folliculaire eenheden bij een behandeling worden getransplanteerd en kunnen natuurlijke haargroeipatronen succesvol en aantrekkelijk worden gevormd.Aan het begin van het nieuwe millennium, in 2003 om precies te zijn, werd voor het eerst een grotere FUE behandeling geïntroduceerd. Na een moeilijk begin ontwikkelde zich deze FUE (Follicular Unit Extraction) naast de FUT tot een gelijkwaardige extractietechniek. De FUE en FUT bieden de kans aparte haren en haareenheden te winnen en deze doelgericht en esthetisch verantwoord te transplanteren. De arts kan zelfs 5.000-6.000 FU’s per FUE behandeling en ca. 3.500 bij een FUT behandeling winnen en verplaatsen. 

Welke extractietechniek de beste is, verschilt per patiënt, wat diverse vooronderzoeken en afwegingen nodig maakt. 


Voor het welzijn van de patiënt: continue verdere ontwikkelingen & permanente verbeteringen

De technieken van haarwinning en haartransplantaties zijn ondertussen behoorlijk verbeterd. De gefundeerde kennis over natuurlijke haarlijnen en haarpatronen levert een grote bijdrage aan de steeds natuurlijkere resultaten van transplantaties. Zo is het bij bepaalde geselecteerde patiënten vaak voldoende om een langdurigere behandeling uit te voeren, want grafts kunnen in tegenstelling tot het begin van de eigen haartransplantatie, in grotere dichtheid worden geplaatst. 

Een ander voordeel is dat de behandelaar op het juiste tijdstip op de juiste plek coronale en sagittale incisies uit kan voeren en dat veroorzaakt in het algemeen minder littekens. De verbeterde overlevingskansen van gewonnen FU’s en vooral de ervaringen en technieken van de laatste 15 jaar, hebben tot veel nieuwe inzichten in de elementaire wetmatigheden van natuurlijkheid en dichtheid geleid. En deze kennis heeft een positief effect op het nemen van een beslissing en op de resultaten van een haartransplantatie en daarmee dus ook op de tevredenheid en het welzijn van de patiënt.

We zijn er voor u

Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen?
Vul ons online consult formulier in en wij zullen contact met u opnemen.

Online consultatie

Heeft u vragen?
Stuur ons aub een email, en we contacteren u zo snel mogelijk.

E-mail

Vragen over haartransplantaties, technieken, prijzen,... Bekijk zeker eerst onze online FAQ database.

FAQ