Consultgesprek

Het consultgesprek: de patiënt staat altijd voorop

Een persoonlijk gesprek vormt de basis van een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Daarbij worden de wensen en behoeften van de patiënt gedetailleerd besproken, inclusief alle voor- en nadelen van eventuele behandelingen.
De beweegredenen van de patiënt en de ervaring en de kennis van de arts vormen de belangrijkste basis voor een succesvolle behandeling. Vanzelfsprekend staat de patiënt hierbij op de eerste plaats.

- Bijan Feriduni -

De keuze van de juiste arts is afhankelijk van veel factoren: zijn ervaring, zijn techniek en zijn opleiding bijvoorbeeld. Deze keuze wordt uiteraard ook gemaakt aan de hand van de voor- en na foto´s, die het succes van een behandeling laten zien. Bovendien vormen informatie op internet, gesprekken en uitspraken van voormalige patiënten en aanbevelingen van andere artsen net zo belangrijke elementen bij de keuze voor de juiste arts. Maar dit kan echter nooit een persoonlijk gesprek vervangen. In een dergelijk gesprek worden vragen en onduidelijkheden over de behandeling en de therapiemogelijkheden nader toegelicht. Bovendien kan de patiënt zo vaststellen of hij de arts sympathiek vindt, want sympathie vormt een belangrijke rol bij de keuze van de juiste behandelaar.

Een adviesgesprek is niet alleen zinvol: een arts met verantwoordelijkheidszin zal dit altijd aanbieden. De patiënt staat in het middelpunt van elk gesprek: zijn doelen, de mogelijkheden, eventuele behandelingen tot nu toe en de redenen voor haaruitval worden onderzocht en mogelijke therapieën worden toegelicht. Belangrijke elementen zijn de familiegeschiedenis, de evaluatie van het haarverlies in de eigen familie, de haardichtheid, de haarstructuur, het patroon van de haaruitval, een microscopisch onderzoek en verdere onderzoeksmethodes. Daarnaast is de inschatting van de plaats waar het haar zal worden gewonnen en het gebied waar het haar wordt teruggeplaatst belangrijk bij een adviesgesprek. Dat geldt ook voor de precieze uitleg van de voor- en nadelen en de bijwerkingen van een behandeling.
Niet alleen de patiënt is gebaat bij een persoonlijk gesprek en de exacte evaluatie van de diverse factoren in de vorm van een advies. De behandelaar kan zo eveneens vaststellen of en zo ja welke vorm van haartransplantatie geschikt is voor de patiënt. Bovendien komt hij te weten welke verwachtingen en hoop de patiënt van een behandeling heeft. Een uitvoerig en competent advies is daarom een belangrijk onderdeel van elke behandeling van Dr. Feriduni.Tijdens een adviesgesprek komen in principe de volgende vier onderwerpen aan bod:

De inschatting van het donor- en het ontvangstgebied
Een haartransplantatie is een lange termijn besluit en heeft invloed op het leven van de patiënt. Om het succes te garanderen wordt het gebied, waar donorhaar wordt uitgehaald, heel precies onderzocht wat betreft de omvang en de karakteristiek van het haar. Elke patiënt is anders en zo varieert het aantal donorhaar tussen de 4.000 en 9.000 folliculaire eenheden. De hoeveelheid en de kwaliteit van het donorhaar heeft een belangrijke invloed op de latere haardichtheid, die onder andere bepaald wordt door de kleur, de vorming van wervels, de groeirichting en de doorsnee.
Bovendien dient de arts in te schatten hoe groot het door haaruitval getroffen gebied is en moet hij zo goed mogelijk inschatten, hoe de toekomstige, leeftijdsafhankelijke haaruitval eruit zou kunnen zien. Elke patiënt is anders qua leeftijd, de huidige omvang van het haarverlies, zijn familiegeschiedenis en nog vele andere factoren. Daarom kan de arts nooit een algemeen oordeel uitspreken, omdat het van patiënt tot patiënt verschilt.
De exacte bepaling van het donor- en ontvangstgebied zijn daarom belangrijke onderwerpen van een adviesgesprek. Op deze manier kunnen de kansen en het succes van een haartransplantatie heel nauwkeurig worden bepaald.


De doelen en verwachtingen van de patiënt aankaarten

Elke patiënt is anders. En dat geldt niet alleen voor zijn individuele omstandigheden, maar ook voor zijn verwachtingen en wensen, als het gaat om het toepassingsareaal van een haartransplantatie.
Sommige patiënten nemen genoegen met een weinig opvallende verandering, die amper, maar toch zichtbaar is, anderen willen een compleet ander uiterlijk. Sommigen willen van hun kale kruin af, anderen vinden dat onbelangrijk. De een wil graag een lage haarlijn, de ander geeft de voorkeur aan een verdwijnende en terugwijkende haarlijn, passend bij de leeftijd.
Al deze kleine en grote doelen en verwachtingen kunnen in een uitvoerig en persoonlijk gesprek worden aangekaart. En juist daarom is dit gesprek zo belangrijk en onmisbaar.
 

Informatie over de basisprincipes van een haartransplantatie

Een punt waarover de patiënt precies geïnformeerd moet worden, is het aantal grafts dat nodig is om bepaalde wensen en doelen te realiseren. Een ander belangrijk punt is het beperkt aantal donorhaar dat ter beschikking staat en hoe dit de mogelijkheden van een haartransplantatie beïnvloedt. Ook het leeftijdgebonden haarverlies en de uitwerkingen ervan op het toekomstige uiterlijk van de getransplanteerde haren, spelen een belangrijke rol en komen tijdens het adviesgesprek aan bod.
Patiënten ontvangen tijdens het persoonlijk advies van dr. Feriduni ook informatie over het hoe en waarom elke patiënt en zijn haaruitval uniek zijn: sommige patiënten kunnen met zeer goed donorhaar en kleinere kale plekken met een haartransplantatie volledige dekking van lichtere haararealen bereiken. Bij andere patiënten met grotere kale plekken en minder goed donorhaar kan slechts een deel van het lichter wordende haar worden behandeld.
 


Realistische doelen van de patiënt opsporen en deze toelichten

In dit deel van het adviesgesprek worden de ideeën en de doelen van de patiënt over haartransplantatie getoetst op realiseerbaarheid. Niet alle wensen kunnen altijd worden vervuld. Om de doelen en de ideeën van de patiënt te combineren met de realiseerbaarheid van een haartransplantatie, stelt dr. Feriduni de reële mogelijkheden van een behandeling voor.
Helaas is niet elke patiënt geschikt voor een behandeling. Mocht dat bij u het geval zijn, zal dr. Feriduni u informeren over de redenen die een haartransplantatie in de weg staan, over onrealistische verwachtingen of als een behandeling op dat moment beter niet kan worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat onderzoek op een later moment betere voorwaarden voor een succesvolle behandeling opleveren. We adviseren u in het geval dr. Feriduni een behandeling ontraadt, een nieuw adviesgesprek inclusief onderzoek te overwegen. De technieken en mogelijkheden van een haartransplantatie worden continue verder ontwikkeld en het kan dat de patiënt zijn doelen en wensplaatje aanpast, zodat een succesvolle transplantatie (op een later moment) toch mogelijk is.
In principe geldt dat een behandeling duurzaam is en voor het leven.

 
 
 
 
 
 
 

 

We zijn er voor u

Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen?
Vul ons online consult formulier in en wij zullen contact met u opnemen.

Online consultatie

Heeft u vragen?
Stuur ons aub een email, en we contacteren u zo snel mogelijk.

E-mail

Vragen over haartransplantaties, technieken, prijzen,... Bekijk zeker eerst onze online FAQ database.

FAQ